Θεματική: Φυσιολατρική (ιστορικού ενδιαφέροντος)
 

Ο Ορεινός Δρόμος

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7: Προφήτης Ηλίας – Άγιος  Γεώργιος  (Καμπιά)

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΣΙΦΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΣΙΦΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΑΘΕΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ-ΓΙΔΟΣΤΡΑΤΑ

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ-ΓΙΔΟΣΤΡΑΤΑ

ΑΠΟΨΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΑΠΟΨΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΡΟΥ

ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΡΟΥ

Σύνδεση με άλλες διαδρομές: Διαδρομή 6Β, 6Α και Διαδρομή 8

Χρήσιμες πληροφορίες:

Η διαδρομή αυτή αποτελεί τμήμα δύο κυκλικών διαδρομών συνδυάζοντας τις Διαδρομές 6Β και 6Α και τις Διαδρομές 6Α και 8 αντίστοιχα. Ο χρόνος που παρατίθεται αφορά την κατηφορική πορεία της Διαδρομής 7. Για την ανηφορική πορεία προσθέστε 15 λεπτά επιπλέον.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η διαδρομή αναπτύσσεται σε μονοπάτι μέσα σε συστάδες κωνοφόρων και μακκίας βλάστησης. Ο όρος μακκία βλάστηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους αείφυλλους πλατύφυλλους θάμνους, οι οποίοι αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο μεσογειακού οικοσυστήματος. Οι συστάδες αυτές δημιουργούνται στα χαμηλά και μέσα υψόμετρα, σε υπόστρωμα κυρίως ασβεστολιθικό. Συγκεκριμένα, συναντώνται πυκνές συστάδες Pistacia Lentiscus (Σχίνος) και Juniperus phoenicea (Φίδα). Το εν λόγω μονοπάτι εξυπηρετούσε τη μετακίνηση με μουλάρια, από και προς τον Άγιο Γεώργιο διαμέσου της κορυφογραμμής της Καμπιάς και αποτελεί τμήμα του κύριου άξονα που συνέδεε το νότιο με το βόρειο τμήμα του νησιού αποκαλούμενο ως ο «Πάνω Δρόμος» ο ορεινός.

Δίπλα στον άξονα ανάπτυξης του μονοπατιού θα συναντήσετε ένα κάθετο όρυγμα (πηγάδι), υπόλειμμα από την εξορυκτική δραστηριότητα αργυρούχου γαληνίτη στα βόρεια της περιοχής του Αγίου Γεωργίου. Σας παρακαλούμε να θαυμάσετε το όρυγμα από απόσταση και να μην σκύψετε από πάνω του για να εξερευνήσετε το βάθος του!